Jeugd(straf)recht

Jeugdrecht

Het jeugdrecht omvat zowel het jeugdstrafrecht als het civiele jeugdrecht, zoals ondertoezichtstellingen, (gesloten) uit huisplaatsingen en gezags- en omgangskwesties en wijziging hoofdverblijf van kinderen. Nadat ouders beslissen uit elkaar te gaan na een breuk of echtscheiding krijgen kinderen met tal van zaken te maken waarbij ouders vaak het belang van de kinderen uit het oog verliezen. Zo blijkt vaak dat ouders hun eigen wrok uitspelen via de kinderen. Ook ouderverstoting en bij de kinderen ontstane loyaliteitsconflicten is Valérie Andeweg niet vreemd. 

Jeugd(straf)recht

Het strafrecht dient bij minderjarigen het uiterste middel te zijn. Er moet verder gekeken worden dan alleen naar het strafrechtelijke feit en mogelijke sanctie. Vaak spelen er veel meer zaken. Zo kan een minderjarige reeds onder toezicht staan of zelfs uit huis geplaatst zijn en zijn er soms al meerdere instanties betrokken bij het kind en/of gezin.

Zo kunt u denken aan:

 • In verzekeringstelling van minderjarige
 • Spijbelgedrag en ontlopen van de leerplicht
 • Ondertoezichtstelling
 • (Gesloten) uithuisplaatsing
 • Wijziging hoofdverblijf
 • Omgang
 • Gezagsbeëindigende maatregel (GBM)
 • OM of TOM zitting
 • Strafzitting bij kinderrechter
 • Taakstraf of leerstraf
 • Proeftijd en jeugdreclassering
 • Gedragsbeïnvloedende maatregel
 • Jeugddetentie en PIJ maatregel (ook wel jeugd TBS genoemd)

Naast rechtstreekse verzoeken van minderjarigen en/of hun ouders/verzorgers, wordt Valérie Andeweg ook benoemd door de rechtbank met het verzoek om minderjarigen bij te staan.

Valérie Andeweg hecht er aan om zaken met een brede kijk en heldere blik te bekijken en alle feiten en omstandigheden naar voren te brengen.

Minderjarige en het gezin 
Vaak speelt er veel meer bij de minderjarige dan op het eerste gezicht lijkt, maar ook binnen de leefomgeving zoals het gezin. Het is dan zaak de minderjarige en het gezin in breed perspectief te plaatsen. Het kan ook zo zijn dat een minderjarige al bekend is bij Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming of de Jeugdreclassering.

U kunt denken aan:

 • huiselijk geweld
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • (gesloten) uithuisplaatsingen
 • onder toezichtstellingen
 • lopende proeftijd
 • omgang
 • gezag en gezagsbeëindigende maatregel
 • en dreigende uithuiszettingen.

Valérie Andeweg heeft voldaan aan de specialisatievereisten om lid te mogen zijn van de Vereniging voor Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA).