Psychiatrisch Patiëntenrecht / BOPZ

Daarnaast staat Valérie Andeweg mensen bij die gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling (Wet BOPZ, Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen).

Dit kan door middel van:

  • een spoed opname (in bewaringstelling of ibs), maar ook middels
  • machtiging tot voortzetting van de in bewaringstelling (ibs)
  • een voorlopige machtiging
  • machtiging tot voortgezet verblijf
  • machtiging op eigen verzoek
  • of voorwaardelijke machtiging.

Natuurlijk is Valérie Andeweg lid van de specialisatievereniging Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPan).