Werkwijze

Dynamisch
Hoewel het op het eerste gezicht misschien lijkt dat Valérie Andeweg veel verschillende zaken doet, blijken het strafrecht, jeugdrecht en BOPZ perikelen vaak raakvlakken te hebben en in elkaar over te lopen.

Talen
Onder ander door haar verblijf in het buitenland kan Valérie Andeweg haar cliënten in het Frans, Duits, Spaans, Engels en uiteraard Nederlands te woord staan.

Kosten
Voorafgaande aan de werkzaamheden wordt inzichtelijk welke kosten er te verwachten zijn en wat het gehanteerde uurtarief is. Dit is afhankelijk van de soort zaak, complexiteit en spoedeisendheid van de zaak.

Gefinancierde rechtshulp (zgn toevoeging)

Daarnaast wordt ook gewerkt op basis van gefinancierde rechtshulp. Voor nadere informatie kunt u ook terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Waarneming

In geval van ziekte of ontstentenis wordt Valérie Andeweg -in beginsel- waargenomen door Mr G.L.A.M. van Doveren.